ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

.archivist_wrapper .permalink { font-weight: bold; } .archivist_wrapper td { vertical-align: top; } .archivist_wrapper img { padding: 5px } .permalink{ color: ...