Νέα / Ανακοινώσεις


2011-Εκπαίδευση τεχνικών στην Ελλάδα από εκπρόσωπο του οίκου ψυκτικών μηχανημάτων EUROFRIGO

2011-Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

2009-Συμμετοχή στην διεθνή τεχνική έκθεση της Βουλγαρίας (Φιλιππούπολη)

2009 - Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

2010-Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης