ΓΕΡΑΝΟΙΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 15 ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΜΠΡΑΤΣΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΟΝΟΜΠΡΑΤΣΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΜΠΡΑΤΣΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 4 ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 5 ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 6 ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 8 ΤΟΝΟΜΕΤΡΑΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 2,3τονόμετρα με δύο υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 5,25μ

ΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 3,5 τονόμετρα με δύο υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6,25μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 3,5 τονόμετρα με 3 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 7,80μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 5 τονόμετρα με 2 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6,35μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 5 τονόμετρα με3 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 7,80μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 5 τονόμετρα με4 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 9,45μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 7,2 τονόμετρα με 2 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 7,00μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 7 τονόμετρα με 3 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8,78μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 7.2 τονόμετρα μ ε4 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 10,55μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 10.2 τονόμετρα με 2 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8,00μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 10.2 τονόμετρα με 3 υδραυλικά βελόνια ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 9.92μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 15 τονόμετρα ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ME 6 ΒΕΛΟΝΙA 15.72μ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 20 τονόμετρα ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ME 6 ΒΕΛΟΝΙΑ 16.45μ


ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ