ΨΥΓΕΙΟ


 ΙΠΠΟΙ  160
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  18.03.2009
 ΜΗΚΟΣ  6,20
 ΒΑΡΟΣ 7490 
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 1995 
 ΚΥΒΙΚΑ  
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ  245.000
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EURO 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 6,20μ  Χ  2,47μ

 ΙΠΠΟΙ  160
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  01.08.2008
 ΜΗΚΟΣ  6,20
 ΒΑΡΟΣ 7490 
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 1995 
 ΚΥΒΙΚΑ  
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ  230.000
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EURO 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 6,20μ  Χ  2,47μ

 ΙΠΠΟΙ  290
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  20.03.2008
 ΜΗΚΟΣ  7.40 X 2.5 X 2.3
 MIKTO ΒΑΡΟΣ  15000
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  6350
 ΚΥΒΙΚΑ  6374
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ  670000
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΙΠΠΟΙ  160
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 27.04.2009 
 ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ  4,2
 MIKTO ΒΑΡΟΣ  7490
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  
 ΚΥΒΙΚΑ  4249
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ  236.314
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EURO 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ 4,10μ  Χ  2,19μ

 ΙΠΠΟΙ  150
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  13.07.2005
 ΜΗΚΟΣ  4.10
 ΒΑΡΟΣ  7490
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  2890
 ΚΥΒΙΚΑ  4249
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ 460.000
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EURO 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 4,10μ  Χ  2,08μ

 ΙΠΠΟΙ  150
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  26.03.2009
 ΜΗΚΟΣ  4.20
 ΒΑΡΟΣ  5200
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  2200
 ΚΥΒΙΚΑ  
 ΜΑΡΚΑ  IVECO
 ΧΛΜ 249.145
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 4,10μ  Χ  2,08μ

 ΙΠΠΟΙ  150
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  15.01.2009
 ΜΗΚΟΣ  4.20
 MIKTO ΒΑΡΟΣ  4500
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  2200
 ΚΥΒΙΚΑ  
 ΜΑΡΚΑ NISSAN
 ΧΛΜ 360.000
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 4,10μ  Χ  2,08μ

 ΙΠΠΟΙ  130
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  20.09.2007
 ΜΗΚΟΣ  3.90
 ΒΑΡΟΣ  7490
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  2500
 ΚΥΒΙΚΑ  4249
 ΜΑΡΚΑ  MERCEDES
 ΧΛΜ  443.445
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 3,70μ  Χ  2,26μ